Принципи

Склањање са линије напада

Основни принцип који нам омогуцава да се склонимо и од нападацевог напада и да уопште наставимо са изводењем техника.

Неопирање

Принцип познат и у џудоу: „Кад те гура вуци – кад те вуце гурај”, у аикиду гласи: „Кад те гура окрени се – кад те вуце уди”.

Минимално растојање – (МА АИ)

Овде се мисли на растојање укеа и торија где уке да би напао мора да направи корак ка нама. Нарушавање овог растојања од стране укеа неће нам омогућити да се на време склонимо са линије напада тако да поштовању овог принципа треба посветити посебну пажњу. Ако је ма аи нарушен, немогуће је склањање са линије напада и извођење технике.

Хармоничност

Приликом увежбавања техника аикида, за посматрача неупућеног у вештину, овај принцип је најуочљивији. Многима зато велики део техника аикида делују „нереално“. Технике будоа, на првом месту, треба да послуже постизању хармоније са самим собом и нашом околином. Овакав начин извођења техника не чини их мање ефикасним, већ напротив, савршеним. Усклађивањем за законима универзума значи да се евентуални нападач неће борити са нама већ посредно са природом и њеним законима, а исход те борбе не може бити доведен у питање.